Om KFUM-Spejderne Tommerup

Info

KFUM-Spejderne i Tommerup er, med sine lidt over 100 medlemmer, en af de største grupper blandt KFUM-Spejderne på Fyn. Medlemmerne er fordelt over 6 enheder, samt ledere. Spejdergruppen som den er nu, har eksisteret siden 1980. Der har dog også tidligere været spejdere i Tommerup.
I de daglige spejdermøder holder vi til ved Højfyns Friluftscenter, på Mølledamsvej 4 i Tommerup. Højfyns Friluftscenter er en ny og moderne spejderhytte, hvis formål er, at fungere som et lokalt kraftcenter i byen. Derfor er den opført som en del af et større projekt, der er udarbejdet i samarbejde med Tommerup Skole og Gårdbørnehaven Overmarksgården.

Bestyrelse

Den daglige bestyrelse af KFUM-Spejderne i Tommerup varetages af grupperådet. Denne gruppe, bestående af forældrerepræsentanter, gruppeledelsen og enhedslederne, står for alt fra gruppens økonomi og drift, til planlægning af gruppens fælles arrangementer og lejre.